Categories: Artiklar om VVS, Det vardagliga, När du minst anar det!"

Provisoriska regler för desinfektionsmedel under corona

Under våren 2020 var efterfrågan på desinfektionsmedel och desinfektionsutrustning långt över vad marknaden kunde producera och leverera till kunderna. Samtidigt påpekade Folkhälsomyndigheten vikten av mycket god handhygien. Lösningen blev att myndigheten lättade på reglerna för produktion av dessa medel. En provisorisk lösning för att snabbare få ut större mängder på marknaden.

På ett par veckor ändrades marknaden för desinfektionsmedel och desinfektionsutrustning i Sverige. Coronapandemin spreds som en löpeld över landet, och världen, och för att minimera smittspridning lyfte Folkhälsomyndigheten ofta fram vikten av handhygien. Men samtidigt lyste hyllorna tomma hos återförsäljare av olika slags desinfektionsutrustning. Efterfrågan var helt enkelt långt över utbudet.

Tillverkarna kunde inte producera tillräcklig mängd på grund av brist på isopropanol. Det ämne som ska tillföras för att undvika förtäring av medlet. Detta mynnade ut i att Folkhälsomyndigheten gav provisoriska föreskrifter som lättnader på lagen som annars reglerade dessa produkter.

  • Inte denaturera spriten

För att underlätta tillverkningen infördes en regel att företag som redan hade godkännande från Skatteverket att producera teknisk sprit, fram till sista december 2020, inte behövde denaturera spriten. Därmed skapades ett mindre behov av isopropanol och produktionen kunde öka.

  • Inköp av teknisk sprit

Utöver reglering för produktion finns även regler för de som köper in teknisk sprit. De som köper in teknisk sprit fick lättnader i att de kunde köpa in produkter med alternativa denatureringsämnen.

Nyheten presenterades den 27:e mars 2020 och går att läsa i sin helhet på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Kortfakta

Regleras av alkohollagen

Desinfektionsutrustning som minst har 2,25 % alkohol anses vara alkoholhaltigt preparat och hamnar därmed under alkohollagen.

Registrerad hos Skatteverket vid köp av teknisk sprit

Företag som vill köpa teknisk sprit behöver först ett godkännande från Skatteverket. Detta kan gälla för upplagshavare alternativt som skattebefriad förbrukare. Utöver företag har sjukhus rätten att köpa in teknisk sprit för att exempelvis användas för framställning av medel till olika desinfektionsutrustning.

Krav på denaturering

Alkoholhaltiga preparat behöver denatureras. Det betyder att ett annat preparat tillförs så att risken för förtäring minimeras vid användning av autoklav för instrument. Regler kring vad som behöver denatueras kan hittas i Folkhälsomyndighetens föreskrifter gällande alkoholhaltiga preparat.

I regeln anges att om etanolhalten är 75 viktprocent, alternativt lägre än detta, ska 100 g isopropanol användas. Det finns även möjlighet att använda metyletylketon alternativt tertärbutanol. Som presenteras ovan valde alltså Folkhälsomyndigheten att lätta på reglerna kring hur desinfektionsmedel behövde denatueras under coronapandemin. Tidigare var det nämligen enbart isopropanol som var möjligt att använda. Gällande villkor går alltid att se på Folkhälsomyndighetens hemsida. På detta sätt kunde en ökad produktion och distribution av desinfektionsutrustning ordnas.