Mer om materialen

Som ovan nämnt är det vanligast att se gjutjärn, rostfritt stål och plast idag. Här under kan du läsa mer om dessa material.

Gjutjärnsrör

Gjutjärn är, som bekant kanske, en blandning av kjol och järn. Beroende på vilka avvägningar som görs i blandningen blir kvaliteten på rören annorlunda. Således kan mängden av respektive ingrediens anpassas för ett särskilt syfte. När det kommer till avloppsanläggningar arbetar rörläggare med att lägga det som kallas för gråjärn. Fördelen med materialet är att det tål mycket högt tryck. En nackdel är dock att de riskerar att spricka ganska enkelt om röret deformeras. Som rörläggare är det här en vanlig typ av rör att arbeta med.

Plaströr

Plaströr är en relativt modern företeelse, och började bli vanligt förekommande i byggnader i början på 70-talet. Materialet var då PVC (som är brett använt idag), även om många är kritiska till materialet på grund av miljöpåverkan. Förut innehöll PVC-rören bly som stabilisator, vilket gjorde mer skadliga för miljön än vad de är idag. Man fäste dem genom att foga med limfog eller gummiring. Trots gummiringen var det inte ovanligt att man limmade dem.

Rörläggare som arbetar med rören idag kan vittna om att de ofta spricker. Materialet är mycket sprött, varför man som rörläggare eller rörmokare ofta får hantera dem med viss försiktighet.

PVC-rör är inte lika vanliga idag, som de var för bara några år sedan. Idag används de främst i industrier och labb, medan vanliga inomhusinstallationer istället numera utförs med PP. En fördel som PP har gentemot PVC är att det är mer stryktåligt. Urvalet av PP-rör idag på marknaden är mycket stort, och bara i Sverige finns många tillverkare.

Rostfritt stål

En klar fördel med rör tillverkade av rostfritt stål är att de är brandsäkra. I jämförelse med exempelvis PVC klarar de av mycket höga temperaturer. Som regel är det legerat med en övervägande del krom, men också bland annat mangan och nickel förekommer. Vad gäller ljudisoleringsförmågan är den ungefär densamma som med plaströr. Den klara skillnaden är alltså brandsäkerheten. Rörläggare som arbetar på ett projekt där brandsäkerheten har hög prioritet, kan mycket väl få lägga dessa typer av rör.