Categories: Artiklar om VVS, Det vardagliga, Fixa din el själv, När du minst anar det!"

Ackord – Fördel för alla parter

Att jobba på ackord innebär att du som hantverkare får betalt för den arbetsinsats du genomför – inte tiden du är på jobbet. Genom att hålla de planerade tiderna, jobba effektivt och planera framåt ges möjlighet att höja lönen med en relativt stor summa varje månad. Här kommer exempel på hur ackord fungerar för elektriker.

ATL skapar rättvist lönesystem

För att man som elektriker ska få rätt lön utifrån utfört arbete finns ATL. Det är ett system som utarbetades 1989 och sedan dess används vid de flesta arbeten för att räkna ut hur mycket det ska kosta för kunden – och därmed hur mycket företaget kommer att få för utfört arbete.

ATL skapades genom ett samarbete mellan fackförbundet Elektrikerna samt arbetsgivarorganisationen EIO.

Genom att ATL uppdateras med nya installationer, material och lönenivåer hålls den alltid uppdaterad utifrån gällande behov. För att en ändring ska få ske måste däremot både fackförbundet och arbetsgivarorganisationen godkänna detta.

Fördelar

Att arbeta på ackord behöver inte vara fördelaktigt. Allt beror på hur ersättningsnivåerna sätts. Men eftersom ATL gör att elektriker får den nivå som är förhandlad behöver inte några dåliga löner uppstå. Det är snarare tvärtom då det ofta innebär högre lön.

En fördel är att du som elektriker verkligen får betalt för det arbete som utförs. Det handlar därmed inte om exakta timmar eller minuter utan att arbetet ska bli klart. Ju bättre planering som kan ske i arbetslaget desto bättre lönenivå kan man få.

Många upplever även att arbetsmiljön blir bättre då arbetslaget själva får lägga upp planeringen och jobba tillsammans mot ett förutbestämt mål. Därmed skapas även en bättre sammanhållning.

Lönen

En elektriker kan exempelvis ha en grundlön på 27 000 kr. Är du därutöver med ett ackordslag som innebär att du får 190 kr per timme resulterar det i en månadslön på ytterligare 6 000 kr. Är ackordet på 230 kr per timme resulterar det i en höjning av månadslönen med hela 13 000 kr.

Generellt har elektriker inte speciellt höga löner men med tanke på ackord kan det alltså bli betydligt högre nivåer.

Hjälpmedel

För att jobba med ATL behövs förkunskaper. Det bästa är därför att först och främst gå en mindre studiecirkel som erbjuds av fackförbundet. I denna får du lära dig grunderna i hur systemet fungerar och vad du bör tänka på. Det finns även en mängd digitala hjälpmedel på Ackordswebben. Önskas ytterligare information kan verksamhetskretsen inom fackförbundet kontaktas.

Fakta: Fakta till denna artikel är tagen från SEF.se (Fackförbundet för de som jobbar som elektriker).