Vad är industrielektriker?

Arbetsförmedlingen presenterar en rad olika yrken på deras webbplats. Ett av dessa yrken är industrielektriker, vilket är en av de inriktningar som man kan välja på när man utbildar sig till elektriker.  Kortfattat är industrielektriker en elektriker som är specialiserad på den teknik och de processer som finns inom industriföretag.

Var jobbar de?

Många industrielektriker är anställda av stora industriföretag och jobbar därmed på deras elavdelningar. Ett annat alternativ är att man är anställd av ett konsultföretag som sedan har ansvar för vissa uppgifter för företaget. Till skillnad mot elektriker med fokus på installation och service så är många industrielektriker anställda via bemanningsföretag.

Det som delvis kännetecknar yrket är att man främst jobbar på en och samma arbetsplats. Detta kan jämföras mot elektriker som arbetar mot privatpersoner och därmed kan ha flera kunder bara på en enda dag. Industrielektriker är även i mindre grad egenföretagare i jämförelse mot exempelvis installationselektriker.

Vilka arbetsuppgifter finns?

De primära uppgifterna handlar om att underhålla, serva och åtgärda elektriska maskiner. Eftersom det mesta inom tillverkningsindustrin är automatiserat innebär det att ett elektriskt fel kan resultera i att maskineriet för eljour elektriker står helt stilla. Något som i sin tur kan innebära miljonförluster. Målet är därmed att snabbt kunna lokalisera problemet samt åtgärda detta.

Arbetet kan därmed bland annat innebära att man sköter maskiner, byter ut motorer, programmerar styrsystem, testkör olika anläggningar samt felsöker när något inte fungerar som väntat.

Hur är arbetstiderna?

Beroende på företagets storlek och om tillverkning sker dygnet runt eller inte kan även arbetstiderna variera. Det är inte ovanligt att jourarbete finns eftersom det hela tiden handlar om att minimera tiden som maskinerna står still. Delvis finns även nattarbete även om de flesta arbeten kan utföras dagtid.

Vilka egenskaper bör personen ha?

Arbetsförmedlingen lyfter upp fem specifika egenskaper som är fördelaktiga att ha som elektriker generellt och därmed även för industrielektriker.

  • Flexibel – Det är ett varierande yrke där man snabbt kan behöva göra förändringar och hitta nya lösningar.
  • Initiativ – Eftersom elektriker ofta jobbar ensamma (eller i par) krävs det att man kan ta egna initiativ och driva arbetet framåt.
  • Problemlösning – Till stor del består yrket av att lösa problem, både akuta och långsiktiga. Inte sällan uppstår problem som man aldrig mött tidigare.
  • Service – Delvis ingår kundkontakt vilket därmed kräver att en hög servicenivå.
  • Säkerhet – En elektriker får aldrig slarva med säkerheten. Det är något som hela tiden bör finnas i ryggraden och något man aldrig får kompromissa med. Inte minst industrielektriker jobbar relativt ofta med starkström vilket, vid fel hantering, kan vara livsfarligt.

Finns det jobb?

Ja, arbetsmarknaden är mycket god för industrielektriker. Den prognos som Arbetsförmedlingen presenterar visar att det är brist på denna inriktning av elektriker i stora delar av landet. I många län är bristen till och med stor. Detta inte minst i storstäderna.

Hur utbildar man sig?

Den vanligaste utbildningen är att gå gymnasieutbildning och där välja inriktning mot elteknik. Det går även att utbilda sig via Komvux eller arbetsmarknadsutbildningar. Har du intresse för utbildning är det kommunen du ska vända dig till med frågor.