Branschfolk kritiserar TV-program

Det sitter i väggarna, Äntligen Hemma, Mat med Tina … Listan kan göras lång där proffs tar sig an olika uppdrag. Men är de proffs? Följer de alltid branschens regler?

Den åsikten går ganska ofta isär. Bland annat har Tina fått kritik för att ha för mycket fett i maten och Äntligen hemma för att visa felaktiga byggtips. Ett ytterligare exempel är att Elbranschens utvecklings- och utbildningscenter kritiserat programmet ”Det sitter i väggarna” för att elinstallationer framställts som att ha skett utan behörighet.

En populär typ av TV-program är där man som tittare får lära sig något nytt inom en specifik bransch. Det kan vara allt inom pyssel och heminredning till att bygga eget utehus. Men inte sällan vänder sig branschfolk mot vad som förmedlas genom rutan. Är det verkligen så lätt att sätta kakel i badrummet? Får man verkligen installera en strömbrytare själv?

Ett exempel är kritiken som vände sig mot programmet ”Det sitter i väggarna”. Flera elektriker reagerade när de såg inslaget när programledarna satte upp kablar och strömbrytare på egen hand. Det var inslaget som sändes under julveckan 2017 som fick många elektriker att ”gå i taket”.

Det som sker i inslaget är att programledarna besöker ett gammalt ödetorp. Som vanligt söker ena programledaren upp information och historia om torpet medan den andra hjälper till med renoveringen. Under programmet sker (enligt EUU) två händelser då behörig elektriker borde ha anlitats och där programledarna inte skulle ha agerat på egen hand.

Den ena är när programledaren väljer att skruva upp och därmed montera en ny brytare. Den andra är när samma programledare instruerar hur husägarna ska göra när de monterar installationskabel i husets tak.

Det man främst reagerat på är att tittarna får uppfattningen att dessa jobb kan ske på egen hand. När programmets projektledare kontaktades gavs svaret att det fanns en behörig elektriker när dessa installationer genomfördes. Däremot var den personen bakom kameran och sågs därmed inte av tittarna.

Det kan därmed varit en korrekt installation men frågan är vad tittarna får för bild av det hela. Det är framförallt detta som kritiken handlar om. Om man förmedlar att det inte är någon elektriker i närheten kommer självklart många tro att de installationer som genomförs i programmet är accepterade att genomföra på egen hand. Vilket de alltså inte är.

Detta var kritik som projektledarna tog åt sig och om det skulle bli elinstallationer i kommande program lovade de att vara oerhört tydliga för att liknande missförstånd inte skulle upprepas.

Fakta: Elinstallatören.se