När får jag ROT för rörmokarens arbete?

När du anlitar en rörmokare kan du ofta förvänta dig göra rotavdrag på 30 % av arbetskostnaden. Men det gäller inte generellt för alla arbeten så du bör alltid fråga den rörmokare som utför jobbet vad som ingår och inte. Detta för att inte bli överraskad med en oväntad stor faktura.

Rotavdraget innebär i korthet att arbetskostnaden vid ombyggnation, tillbyggnation eller nybyggnation reduceras med 30 %. Detta sker direkt på fakturan vilket även den rörmokare som utfört arbetet tydligt ska specificera. Totalt kan du göra avdrag på 50 000 kr per år och person som är skriven på bostaden. Du kan även få avdrag på fritidshus.

Vid badrumsrenovering

När en badrumsrenovering sker är alltid en rörmokare stockholm inkopplad. Det är denna hantverkare som drar om ledningarna och skapar säkerhet kring vatten och avlopp. Så fort det handlar om renovering går det att få avdrag.

MEN – du kan inte få avdrag för att installera eller montera en tvättmaskin eller liknande. Enbart om det ingår i en större renovering.

Vattendragning

En rörmokare kan exempelvis koppla in kommunalt avlopp och vatten – eller privat. Det är vanligt om man exempelvis ska ha vattenburen värme eller vill dra nya ledningar i hemmet.

MEN – om det behöver göras stora grävningar utanför huset, som kommunen genomför, går det inte att få rot. Detta eftersom det enbart är privatpersoner som kan få detta avdrag.

Köket

I likhet med en badrumsrenovering så ingår i stort sett allt jobb som sker vid en köksrenovering. Kom däremot ihåg att bortforsling av gammal inredning inte ingår.

Solpaneler

Installation av solpaneler kanske inte är vad man främst förknippar med en rörmokare men det sker om dessa är stora och därmed kopplade till bland annat värmesystemet. I detta fall får man avdrag för det arbete som sker.

MEN – Det går att få statligt bidrag vid installation av solpaneler. I detta fall kan man inte även få rotavdrag.

 

Även krav på dig som skattebetalare

Om du uppfyller kraven som nämns ovan kan rutavdrag ske på fakturan du får från din rörmokare. Men det betyder inte per automatik att du har rätten att göra avdrag. För det finns även krav som måste vara uppfyllda på personen som gör avdraget. Bland annat:

  • Du är 18 år när uppdraget utfördes
  • Du har skattat i Sverige på minst 90 % av din inkomst
  • Du är skriven på den bostad som avdraget gäller (går även på fritidshus)
  • Du har betalat så mycket skatt att det täcker för avdragssumman